Algemene voorwaarden Rutger de Fotograaf 

 

1. Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf vraagt u altijd vooraf of de foto’s gebruikt mogen worden. De foto’s worden toegepast op: social media, de website en fotowedstrijden.

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens, zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email-adres, etc. openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

2. Auteursrechten

De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen, laten afdrukken, delen en bekijken.

Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.

De auteursrechten liggen ten alle tijden bij de fotograaf.

 

3. Levering

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 7 weken na de trouwdatum geleverd.

De beeldselectie van de reportage wordt door de fotograaf gedaan. Er is geen inzage in de bestanden mogelijk.

Ruwe bestanden worden niet geleverd.

De klant huurt de fotograaf in vanwege zijn technische en artistieke expertise, daarom heeft de fotgraaf het recht om de foto’s naar eigen inzicht te schieten, bewerken en goedkeuren.

De klant begrijpt de onvoorspelbare aard van journalistieke fotografie en neemt afstand van enig recht tot civiele actie als gevolg van gemiste foto’s. 

De fotograaf kan niet garanderen dat iedereen die betrokken is, zal worden gefotografeerd.

De geleverde prestaties zijn een inspanning-verbintenis, geen resultaatsverbintenis.

 

4. Bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.

Bestanden worden door de fotograaf altijd minstens 1 jaar bewaard vanaf het moment van versturen. Na 1 jaar is het materiaal officieel niet meer opvraagbaar.

 

5. Mede-fotografen

Mochten gasten of andere fotografen/videografen zich hinderlijk opstellen, waardoor bepaalde momenten niet worden vastgelegd, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De fotograaf probeert ten alle tijden het beste resultaat te leveren.

 

6. Overeenkomst

De goedgekeurde offerte blijft ongewijzigd. Een shoot verlengen kan in overleg. Door de lange termijn planning kunnen reportages niet worden ingekort. 

Alle prijzen zijn exclusief extra uren, reiskosten, parkeren, toegangskosten etc.

 

7. Betaling

De aanbetaling dient binnen 2 weken te worden voldaan en geldt als akkoord op de overeenkomst. Daarmee is de overeenkomst bindend.

De restfactuur wordt na de bruiloft verstuurd. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen na de huwelijksdag te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (alleen vanwege ernstige prive-omstandigheden; ziekte of overlijden naasten) dan zal er eerst naar een andere datum worden gekeken. Wanneer dit niet gewenst of mogelijk is, geldt de aanbetaling als compensatie voor het vrijhouden van een datum.

Rutger de Fotograaf heeft het recht diensten en producten te weigeren indien er sprake is van wanbetaling.

 

8. Annulering of overmacht 

Bij annulering of overmacht van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht het contract te ontbinden. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of tot het proberen te regelen van een vervangende fotograaf.

 

9. Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedrag of door het proberen te regelen van een vervangende fotograaf.

De fotograaf zal indien gewenst proberen binnen zijn netwerk een vervangende fotograaf proberen te regelen voor de huwelijksdag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

De fotograaf doet er alles aan om risico’s te beperken. Er wordt met meerdere camera’s, lenzen, geheugenkaarten en backups gewerkt. Diefstal, schade of technische problemen blijft altijd een risico. De klant kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.